Skal Sørfold fortsette som egen kommune?

 

Rådmannen i Sørfold har utredet det såkalte 0-alternativet, som betyr at Sørfold kommune skal bestå.
Hans faglige vurdering konkluderer med at Sørfold har både økonomi og kompetanse til å fortsette som egen kommune.
Les mer om dette her.

Din mening teller!
Hva som kommer til å skje videre er også opp til innbyggerne i Sørfold.
–Vi kommer til å rette oss etter flertallet, så møt opp 29. mai eller på forhåndsstemming, sier ordfører Lars Evjenth.

29. mai blir det rådgivende folkeavstemning i Sørfold.
Her kan du stemme søndag 29. mai:
Straumen krets: Rådhussalen, Straumen kl. 09.00 – 20.00
Røsvik krets: Røsvik samfunnshus, kl. 10.00-13.00 og 16.00-19.00
Mørsvik krets: Mørsvik skole: kl. 10.00-13.00 og 16.00-19.00
Leirfjorden krets: Nordsia oppvekstsenter: kl. 10.00-13.00 og 16.00-19.00

Hvem kan stemme?
Alle som står i manntall for Sørfold, og som er født 29. mai 2000 eller tidligere.

Du kan også forhåndsstemme til rådgivende folkeavstemning om kommunereformen.
Dette skjer på servicekontoret, Rådhuset
mandag til fredag kl. 09.00 – 15.00 til og med fredag 27. mai.

Har du av diverse grunner ikke mulighet til å møte opp til forhåndstemming?
Det er også lagt opp til at det skal gå an å stemme hjemme.
Les mer om dette her.

Det blir også mulig å forhåndsstemme på ulike institusjoner i Sørfold.
Tilbudet om å avgi stemme der, gjelder både for beboere, ansatte, pårørende og øvrige innbyggere.

Opplegget for dette blir slik:
Elvheim bokollektiv, Elvkroken: Torsdag 26. mai kl. 09.30 – 10.30
Sørfold eldresenter, Straumen: Torsdag 26. mai kl. 13.00-14.00
Sørfodl sykehjem, Røsvik: Fredag 27. mai kl. 10.30 – 11.30