Kultur

LULESAMISK BOKBUSS -fortellinger på reise

a5d2c70caaed0e7ae51effba2d106612På bokbussen kan du låne litteratur, musikk og film. Bokbussen har ca. 3000 bøker og lydbøker for barn, ungdommer og voksne, og en stor samling med samiske bøker og bøker om samer og samisk kultur. Du kan også låne bøker på norsk. Betjeningen er hjelpsom og engasjert,
bibliotekaren skaffer akkurat de bøkene du vil ha, du kan reservere på bussen eller ta kontakt på e-post/telefon. Bøker du har lånt på bussen kan innleveres også på bibliotekene i kommunen.

Stoppesteder, Mørsvik:
Mørsvik skole kl. 10.00-10.45 (Gjelder for 2015/2016 også)
Nærbutikken, Mørsvikbotn: kl. 12.30-13.00

Andre stopp på nordsida:
Nordsia oppvekstsenter kl. 11.15-12.00. Elvheim bokollektiv: på signal

Mandag er fast dag for bokbussen. Datoer for høsten 2015:
21. september
26. oktober
16. november

Mer om bokbussen her

Telefon kontor:        +47 75 77 44 10
Bokbussen direkte: +47 900 74 410
E-post: bokbussen@tysfjord.kommune.no


FOLKEBIBLIOTEKET:
Biblioteket på kommunesenteret Straumen har åpent mandag, kl. 13.00-19.00, og onsdag kl. 10.00-16.00
Også åpent noen lørdager. Telefon: 75 68 53 30.

medium_bibllokaler

Bibliotekfilial, Leirfjorden skole: Åpent mandag, kl. 17.00-19.00


 

BK_HOR_CMYK

Om Bygdekinoen  
Bygdekinoen er Film & Kinos tilbud om kino på steder som ikke har egen, fast kino. Bygdekinoen har eget mobilt utstyr og viser film i alle typer lokaler. Kinoen tilbyr også 3D-filmer. Bygdekinoen er enkel og grei måte å få kino på for steder som ønsker å gi et kulturtilbud til folk der de bor. Det eneste som trengs er et egnet lokale. Bygdekinoen sørger for film, kinomaskinister og visningsutstyr.

Ny og aktuell film
Bygdekinoen viser fersk og aktuell film. Filmer som blir presentert er gjerne filmer som når et bredt publikum, men det vises også smalere film på steder som ønsker dette. Bygdekinoen retter seg særlig mot barn og ungdom. Hver kinokveld er det som regel to forestillinger, hvorav den ene er for barn. Det kan også arrangeres skolekinoforestillinger, og vises film i tilknytning til festivaler og andre arrangementer utenom det ordinære filmprogrammet.

Les mer om program, kommende filmer osv. her.


NORDBYGDA SKOLEKORPS

Nordbygda skolekorps består av ca 20 faste messingblåsere, både voksne og barn. Korpset har i tillegg flere støttemedlemmer.
Reportuaret favner alt fra rock til swingmusikk. Elevene får opplæring på blåseintrument hos regionsmusikerne i kulturskolen.
Øving en gang i uka på Mørsvik oppvekstsenter. I tillegg er det flere seminarer og øvingshelger i løpet av året.
Korpset har også arrangert flere utenlandsturer, blant annet til England, Finland og Italia.
Leder: Liv Reffhaug
Dirigent: Arne-Harry Nilsen

13394025_1624402767878249_2286154166034401390_n

Nordbygda skolekorps – 17. mai 2016. Foto: Karina Mørsvik