Bassengkurs/sikkerhetskurs 2017

 

basseng

Tida er inne for å ta nytt sikkerhetskurs. Dette skal fornyes hvert år.
Foreldre, voksne som bruker bassenget, lag/foreninger og skoler inviteres til å delta.
Kurset arrangeres sammen med kulturkontoret i kommunen.

Første delen er førstehjelp som foregår i klasserommet, mens andre delen foregår i bassenget.
Åge Nystadbakk, kvalifisert instruktør, kommer fra Fauske for å holde kursene.
Tidspunkt : Onsdag 25.januar kl. 12.30 og 18.00

Det betyr at dere kan velge mellom disse tidspunktene. Varighet ca. 2-3 timer. Ta med badetøy!

Lag og foreninger som bruker bassenget på ettermiddagstid er selv ansvarlige
for at de har bassengvakter som har gjennomført sikkerhetskurs.

Påmelding med ønske om hvilket tidspunkt dere ønsker kan sendes på e-post,
tekstmelding eller på telefon.

ahn@sorfold.kommune.no

75685232         –         arbeid

46816341         –         mobil