Folkemøte – Det gode liv på bygda, Kobbelv vertshus 27. januar

Viktig folkemøte på Kobbelv vertshus 27. januar, kl. 11.00 – 17.00!

«Det gode liv på bygda» er et samarbeidsprosjekt mellom alle grendelagene på nordsia.
Det som kommer ut av møtet kan ha stor betydning for våre bygders framtid.
Framover er det derfor svært viktig at vi står sammen og engasjerer oss.
Les mer om prosjektet her!

 

detgodelivpåbygda

Grendelagene på nordsida i Sørfold har fra Sørfold kommune og Nordland fylkeskommune
fått tilsagn om økonomisk støtte for å kunne starte opp et utviklingsprosjekt i vårt område.

Foreløpig navn på prosjektet: «Det gode liv på bygda».
Hovedtema på møtet blir bosetting – næringsutvikling,
men vi er åpen for og interessert i alle positive innspill fra innbyggerne i området.

På møtet vil det bli veksling mellom orienteringer, arbeid i smågrupper og plenum.

Til å hjelpe oss med å trekke prosjektet i gang, og til å gjennomføre møtet,
har vi fått tilsagn om hjelp fra Ellen Schjølberg.

Hun er ansatt som daglig leder i Grane næringsutvikling,
har lang erfaring med oppstart/gjennomføring av bygdeutviklingsprosjekter,
og å lede slike folkemøter.
For å ha mulighet til å lykkes med et slikt prosjekt,
er vi avhengig av å ha de som bor i bygdene med på laget.

Vi er også interessert i å få kontakt med, og gjerne innspill fra,
folk som er flyttet ut, og da spesielt ungdom eller andre med gode ideer.
Derfor håper vi at så mange som mulig stiller opp.

Det som kommer ut av dette møtet kan ha stor betydning for våre bygders framtid.
Derfor er det svært viktig at vi står sammen og engasjerer oss.

NB! Gratis lunsj til alle som deltar på møtet.

Vel møtt alle sammen!

 

Hilsen grendelagene i Mørsvik, Leirfjorden og Strøksnes