Ekstraordinært kommunestyremøte

Onsdag 10. januar kl. 18.00 i Rådhussalen er det ekstraordinært kommunestyremøte i Sørfold, med informasjon til innbyggerne.
Utgangspunkt for møtet er saker som har vært mye omtalt i media, blant annet rådmannens sluttpakke.
Også ansatte i administrasjonen og kommuneadvokat, Thomas Benson vil delta på orienteringen.
Etter at kommunestyrets møte er ferdig, blir det åpnet for spørsmål fra innbyggere, tillitsvalgte, ansatte og media.
For å nå så mange som mulig, er møtet lagt til kveldstid.

Les mer på kommunens nettsider.

Se også:
Kaller inn til ekstraordinært møte om rådmannens sluttpakke