Årsmøte i Sørfjord og omegn skytterlag

Vanlige årsmøtesaker. Saker til behandling må være styret i hende innen 31. januar.
Foreløpig sakliste fåes ved henvendelse til formann.
Enkel servering. Vel møtt!

Sørfjord & Omegn skytterlag sitt bilete.