Kalender over aktiviteter i 2018

På siden til fjord i nord ligger det en aktvitetskalender med oversikt så langt over
diverse arrangementer og aktiviteter i året som kommer. Både i Mørsvikbotn og nærområdet.
Kom gjerne med innspill til arrangement som burde vært med her!

 Link til kalender finner du her!

Kalender januar 2018