Nærområdet

Sørfold – Der fjord møter fjell

Sørfold er kjent for sine mange tunneler. Landskapet utenfor er en godt bevart hemmelighet. Noe vil forbli det, men her er noen tips!

Sørfold er nasjonalparkkommune som favner både Rago og Sjunkan nasjonalpark. Gjerdalen er også innfallsport til Padjelanta og Sarek nasjonalpark på svensk side.

Andre steder som er verdt å besøke er den samiske husmannsplassen Kjelvik, som har et godt bevart kulturmiljø. Kjelvik er en del av landets utvalgte kulturlandskap, som sammen med området rundt Ørnes og Engan representerer et typisk nordlandsk fjordlandskap.

Kjelvik husmannsplass, med røtter helt tilbake til 1700-tallet. 

Alva i Mørsvik har åpent utsalg etter avtale. Her designes og produseres det lamper, brikker, veggklokker og diverse interiørprodukter. Bjørklund gård på Strøksnes har selvplukk med bringebær og jordbær. Her er det også mulig å få bakvarer fra steinovn i kafeen til Borghild.

Ti minutter sør for Mørsvikbotn ligger Kobbvatn. Sommerstid er det kafé i Kobbskaret, i Kobbskarhytta. Her er det kaffe, kioskvarer, fersk hjembakst og nydelig utsikt. Salg av husflid og utvalgte produkter fra lokale produsenter og kunstnere.

I 2. etasje på Kobbelv vertshus finner du Blåloftet, som er husflidslagets utsalg sommerstid. Begge steder er verdt et besøk. Kobbelv vertshus serverer mat med utgangspunkt i lokale retter og råvarer, i tillegg til rom for overnatting.

Les mer om overnattingsmuligheter her.


Utsikt fra Kobbskarhytta

Fra Kobbvatn kan du følge den tidligere annleggsveien videre innover Gjerdalen. Veien er åpen for allmennheten fra 15. juli – 15. oktober. Området er i bruk både sommer og vinter, både til jakt, fiske og andre friluftsaktiviteter. Les mer om Gjerdalen her.


VEIKDALEN NATURRESERVAT

7 km øst for utløpet av Kobbvatnet ligger Veikdalen naturreservat. Reservatet ligger langs elva mellom Øvre og Nedre Veikvatn og dekker et areal på ca. 3250 dekar.
Området har en særegen fjellfuruskog og rikelig med tørrgadd (gammelt, uttørket tre- med avbrekt topp) og læger (liggende, døde stokker). Urskog er svært sjelden i Norge, men fjellfuruskogen i Veikdalen naturreservat har urskogspreg.

Informasjonsplakat om Veikdalen

Fottur fra Kobbelva til Nedre Veikvatn

Fauske og Sørfold JFF har også hytte og naust i Veikvatn.


GJERDALEN – JIERDDAVUOBME


Gjerdalselva

Gjerdalen er innfallsporten til Sveriges største nasjonalpark, Padjelanta, som igjen henger sammen med tre andre nasjonalparker: Sarek og Store Sjøfallet på svensk side, og Rago på norsk side. Et unikt område også i internasjonal sammenheng. Gjerdalen byr på storslagent høyfjellslandskap og området er lett tilgjengelig. Ved Gjerdalsvatnet er det godt tilrettelagt for friluftsaktiviteter, også for dem som ikke klarer de hardeste turene. Ved hytta til Fauske og Sørfold Jeger og Fisk finner du blant annet fiskebrygge som er tilrettelagt for rullestolbrukere.


HYTTER I OMRÅDET
Hamarøy JFF:
Jorba. Beliggenhet: Ved Jorbavatnet sør for Gjerdalen.
Linna. Beliggenhet: Ved nordenden av Linnavatnet
Fauske og Sørfold JFF:
Gjerdalshytta. Beliggenhet: Gjerdalsvatnet
Sagvatnan JFF:
Gjerdalshytta
Beliggenhet: Ved Gjerdalselva, ca 5 km fra Gjerdalsvatnet.


KRIGSMINNER

Både i Kobbvatnet og i Gjerdalen er det minnesmerker etter andre verdenskrig. blant annet spor etter en påbegynt jernbane.


SAMISKE KULTURMINNER


Nedenfor Reinoksvatn

Øverst i Gjerdalen kan du se rester av steingjerder brukt i forbindelse med reindrift, om du følger stien et stykke mot Linna. Kulturminnefeltet er tilrettelagt for publikum og her kan du se spor etter teltboplasser fra 1000-tallet og fremover til nyere tid. En melkeplass, sperregjerder og en heller. En viktig del av den samisk kulturhistorien i området.


FERDSELSVEG MELLOM MØRSVIKBOTN OG GJERDALEN

Fra gammelt av har det vært ferdselsvei mellom Gjerdalen og Mørsvikbotn. De som ferdet her var gjerne jegere, folk som skulle videre til Hellemobotn og reindriftsfolk med vinterbeite på svensk side. Ruta er blant annet beskrevet i Major  Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller (1742–1745), da Mørsvikbotn hørte under Nordfold.

«De fra Norfolden gaae stien fra Morkesviig Sønden for Sildhob-Vatten, norden forbi Kaab-vatten, over Gierdalen og dens Elv, imellem Niønes og Vilkisbagta, siden imellem Vastein-vatten paa Søndre og Vaisa samt Rarto-Fielde paa Nordre Side over Lill-Pitum Elv, siden over Kiesuris og Gassa-vardo til Lule-Lapmark»


GASSKATJÅHKKÅ (1517 moh)


Utsikt mot Gasskatjåhkká

Gasskatjåhkkå ligger på grensen mellom to kommuner. Denne glattslipte kolossen er det høyeste fjellet i Hamarøy og nordre del av Sørfold. Veien til toppen er lang og regnes som krevende, men det er verdt slitet. Turen rommer både isbre, småklatring og panoramautsikt fra 1500 meters høyde.
Stikkord for en vellykket tur: Godt vær, god tid og isbrodder.
Les mer om turen her:
Topptur til Gasskatjåhkká

(Høyeste fjell i Sørfold er forøvrig Skagmatoppen (1663 moh), mellom Blåmannsisen og svenskegrensen
i Sørfolds sørøstre hjørne)

Andre tur-ruter i området:
Topptur til Kautulus i Gjerdalen
Gjerdalen til Hellemobotn
Gjerdalen – Linnajavre – grensen til Sverige (merket løype)