Gjerdalen

 

Om du tar av fra Kobbvatn og følger den tidligere annleggsveien kommer du til Gjerdalen, eller
«The Magic Valley»
som den også har blitt omtalt som i internasjonalt klatremiljø. Veien er åpen for allmennheten fra 15. juli – 15. oktober. Området er i bruk både sommer og vinter, både til jakt, fiske og andre friluftsaktiviteter. Flott område for skiturer, sykling, toppturer, klatring, buldring (klatring i store steinblokker) og lengre fjellturer.

TURKORT, GJERDALEN

GJERDALEN – JIERDDAVUOBME
Gjerdalen er innfallsporten til Sveriges største nasjonalpark, Padjelanta, som igjen henger sammen med tre andre nasjonalparker: Sarek og Store Sjøfallet på svensk side, og Rago på norsk side. Et unikt område også i internasjonal sammenheng. Gjerdalen byr på storslagent høyfjellslandskap og området er lett tilgjengelig. Ved Gjerdalsvatnet er det godt tilrettelagt for friluftsaktiviteter, også for dem som ikke klarer de hardeste turene. Gjerdalsvatnet/Gjerdalsområdet byr på fantastiske turmuligheter og er også kåret til det mest attraktive friluftsområdet i Sørfold. Ved hytta til Fauske og Sørfold Jeger og Fisk finner du blant annet fiskebrygge som er tilrettelagt for rullestolbrukere.Nedenfor Reinoksvatn


HYTTER I OMRÅDET
Hamarøy JFF:
Jorba. Beliggenhet: Ved Jorbavatnet sør for Gjerdalen.
Linna. Beliggenhet: Ved nordenden av Linnavatnet
Fauske og Sørfold JFF:
Gjerdalshytta. Beliggenhet: Gjerdalsvatnet
Sagvatnan JFF:
Gjerdalshytta
Beliggenhet: Ved Gjerdalselva, ca 5 km fra Gjerdalsvatnet.


SAMISKE KULTURMINNER
Øverst i Gjerdalen kan du se rester av steingjerder brukt i forbindelse med reindrift, om du følger stien et stykke mot Linna. Kulturminnefeltet er tilrettelagt for publikum og her kan du se spor etter teltboplasser fra 1000-tallet og fremover til nyere tid. En melkeplass, sperregjerder og en heller. En viktig del av den samiske kulturhistorien i området.


FERDSELSVEG MELLOM MØRSVIKBOTN OG GJERDALEN

Fra gammelt av har det vært ferdselsvei mellom Gjerdalen og Mørsvikbotn. De som ferdet her var gjerne jegere, folk som skulle videre til f.eks Hellemobotn, og reindriftsfolk med vinterbeite på svensk side. Ruta er blant annet beskrevet i Major  Schnitlers grenseeksaminasjonsprotokoller (1742–1745), da Mørsvikbotn hørte under Nordfold.

«De fra Norfolden gaae stien fra Morkesviig Sønden for Sildhob-Vatten, norden forbi Kaab-vatten, over Gierdalen og dens Elv, imellem Niønes og Vilkisbagta, siden imellem Vastein-vatten paa Søndre og Vaisa samt Rarto-Fielde paa Nordre Side over Lill-Pitum Elv, siden over Kiesuris og Gassa-vardo til Lule-Lapmark»


GASSKATJÅHKKÅ (1517 moh)

Utsikt mot Gasskatjåhkká

Gasskatjåhkkå ligger på grensen mellom to kommuner. Denne glattslipte kolossen er det høyeste fjellet i Hamarøy og nordre del av Sørfold. Veien til toppen er lang og regnes som krevende, men det er verdt slitet. Turen rommer både isbre, småklatring og panoramautsikt fra 1500 meters høyde.
Stikkord for en vellykket tur: Godt vær, god tid og isbrodder.
Les mer om turen her: Topptur til Gasskatjåhkká

(Høyeste fjell i Sørfold er forøvrig Skagmatoppen (1663 moh), mellom Blåmannsisen og svenskegrensen
i Sørfolds sørøstre hjørne)

Andre tur-ruter i området:
Topptur til Kautulus i Gjerdalen
Gjerdalen til Hellemobotn
Gjerdalen – Linnajavre – grensen til Sverige (merket løype)


KRIGSMINNER

Under kampene i 1940 var Gjerdalen og fjellene mot Hellemo utvalgt som rute for den tyske Operasjon Bøffel. Bøffelmarsjen var lagt nær svenskegrensen og skulle foregå hovedsaklig nattestid, for å unngå angrep fra de allierte i fjordene. Målet var å sende 2531 soldater over fjellene til Narvik, som unnsetningsstyrke for tyske general Dietl ved Narvik. Soldatene var fordelt på ti kompanier med artilleri og ingeniørsoldater.

Både i Kobbvatn og i Gjerdalen er det minnesmerker og spor etter det som skjedde senere under andre verdenskrig. Blant annet en påbegynt jernbane. Målet var at banen skulle føres fram til Narvik så snart som mulig, og slik knytte mest mulig av Norge til det stortyske riket. Også her gikk altfor mange unge liv tapt. Krigsfangene levde under elendige forhold og døde under sult, tuberkolose, slaveri og henrettelser. Det var to fangeleirer i dette området. Det finnes ingen sikre tall for verken antall fanger eller fangegraver. Men omlag 70 ble gravlagt på selve gravplassen i Gjerdalen.

Viktig historie som aldri må glemmes.

Se også Nødlanding av Junkers Ju 52/3m på Reinoksbreen.